Tag: komornik Słupsk

przepisy ogólne – komornik Słupsk

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji Art. 1. Komornik sądowy, zwany dalej „komornikiem”, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy...